Giới thiệu

I. GIỚI THIỆU CHUNG: Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 được thành lập ngày 09/03/2006 bởi các cổ đông là Tổng Công ty Sông Đà và các đơn vị thành viên của Tổng Công ty. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5300226455 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp với các ngành nghề … Xem chi tiết

Tin tức

CBTT về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
30/08/2022

CBTT về việc HS đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022
22/07/2022

Báo cáo QT Công ty 6 tháng đầu năm 2022 (Ban ký) … Xem chi tiết