Giới thiệu

I. GIỚI THIỆU CHUNG: Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 được thành lập ngày 09/03/2006 bởi các cổ đông là Tổng Công ty Sông Đà và các đơn vị thành viên của Tổng Công ty. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5300226455 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp với các ngành nghề … Xem chi tiết

Tin tức

Báo cáo quản trị năm 2021
20/01/2022

Báo cáo quản trị Công ty năm 2021 … Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Quý IV/2021 và Giải trình về chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính Quý IV/2021 và Giải trình về chênh lệch lợi nhuận
17/01/2022

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021 (Ban ky)Giải trình về chênh lệch lợi nhuận … Xem chi tiết

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2 TỔ CHỨC HUẬN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC, CHCN NĂM 2021 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2 TỔ CHỨC HUẬN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC, CHCN NĂM 2021
07/11/2021

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC và Kế hoạch số 1852/KH-PC07 … Xem chi tiết