Tin tức

Thông báo về việc nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt – Trưởng ban kiểm soát Công ty

21/03/2023

CBTT nhận được Đơn từ nhiệm TB kiểm soát … Xem chi tiết

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/03/2023

Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thuong nien 2023Chi tiết tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên xin mời quý vị cổ đông xem tại thu mục http://supan2.net/tai-lieu/Trân trọng! … Xem chi tiết

Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Phong Danh – Thành viên HĐQT và Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt – Trưởng ban kiểm soát

16/03/2023

[SP2] Nguyen Phong Danh - CBTT[SP2] Nguyen Truong Tien Dat - CBTT … Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2022

03/03/2023

CBTT Báo cáo thường niên năm 2022_SP2 … Xem chi tiết

CBTT về việc Tiếp nhận và Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

24/02/2023

Thông báo thay đổi nhân sự Phó TGĐ Mr Lam … Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

16/01/2023

CBTT CV giải trình chênh lệch lợi nhuận CBTT_BCTC_Quý IV … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty

30/12/2022

CBTT về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty … Xem chi tiết

Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

26/12/2022

QĐ 860 và Thông báo 3481 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội … Xem chi tiết

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

09/11/2022

SP- CBTT Báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ (Bản ký) … Xem chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

11/10/2022

Bản cung cấp thông tin_Mai Đinh NhậtThông báo giao dịch cổ phiếu_Mai Đình Nhật … Xem chi tiết

CBTT về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

30/08/2022

CBTT về việc HS đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ … Xem chi tiết

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ

02/08/2022

NQ so 29 ngay 02_08_2022 của HĐQT Công ty về việc Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ Công ty … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022

22/07/2022

Báo cáo QT Công ty 6 tháng đầu năm 2022 (Ban ký) … Xem chi tiết

CBTT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

17/05/2022

Thông bao bổ nhiệm Phó TGĐ (ban ky) … Xem chi tiết

CBTT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty

13/05/2022

CBTT mien nhiem TV HĐQT (Bản ký) … Xem chi tiết

CBTT về việc Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty

13/05/2022

CBTT Đơn từ nhiệm (Bản ký) … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 16

13/05/2022

CBTT bất thường thay đổi ĐKKD lần 16 … Xem chi tiết

CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

24/04/2022
CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Sáng ngày 23/04/2022, Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình và kế hoạch sản xuất kinh doanh của SP2 trong năm 2022.Tham dự Đại hội có các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, cùng các cổ đông hiện … Xem chi tiết

CBTT về việc trở thành cổ đông lớn của Công ty SP2

18/04/2022

Báo cáo trờ thành CĐ lớn … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2022 và Giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận

15/04/2022

Báo cáo tài chính QI năm 2022 (Điều chỉnh) bản kýCBTT CV sô 33 ngày 15.4.2022 vv Giải trình chênh lệch lợi nhuận … Xem chi tiết

CBTT về việc ngày trở thành cổ đông lớn của nhà đầu tư

15/04/2022

Chi tiết xem tại đây … Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2021

04/04/2022

Xem chi tiết tại đây … Xem chi tiết

Thông báo Mời Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/03/2022

Thông báo Mời Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và Giải trình ý kiến của kiểm toán viên

15/03/2022

BCTC_Chi tiết xem tại đâyGiải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán vien _Chi tiết xem tại đây  … Xem chi tiết