Tin tức

CBTT về kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ, người có liên quan

01/07/2024

CBTT về việc bán CP … Xem chi tiết

CBTT về việc ký Hợp đồng Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

18/06/2024

CBTT vv lựa chọn Đơn vị kiểm toán (bản ký) … Xem chi tiết

CBTT về kết quả chào bán cổ phiếu và Thông báo Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan

10/06/2024

SP2 - Bao cao KQGD cua CDNB - REE E - 0706 (k gd) - ban che1SP2 - TB GD co lien quan CDNB - REE … Xem chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

24/05/2024

CV.31.NLR.BC - Công bố thông tin SP2 - 20240523 … Xem chi tiết

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

28/04/2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.Ngày 27/04/2024 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tham dự Đại hội có 10 cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự đại diện cho 18.817.730 cổ phần chiếm 91,25% số cổ phần có … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi nhân sự chủ tịch HĐQT Công ty

15/03/2024

Sp CBTT 150324(bản ký) … Xem chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023

25/07/2023

CBTT Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 … Xem chi tiết

CBTT về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

19/06/2023

CBTT Ký Hợp đồng đơn vị kiểm toán … Xem chi tiết

CBTT về Kết quả giao dịch của cổ đông lớn và Báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn của SP2

22/05/2023

CBTT về kết quả Giao dịch CP SP2CBTT về ngày không làn cổ đông lớn  … Xem chi tiết

CBTT về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

28/04/2023

Thông báo thây đổi nhân sự + 28.04 2023 QĐ-HĐQT Bổ nhiệm KKT_0001 … Xem chi tiết

CBTT về việc không còn là cổ đông lớn của Bà Nguyễn Thị Tuyết Oanh

24/04/2023

CBTT- Oanh -240423_0001 … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 20 của Công ty

20/04/2023

SP- CBTT- ĐKKD lan 20 … Xem chi tiết

CBTT về kết quả chào bán cổ phiếu của ông Nguyễn Phong Danh – TV HĐQT

20/04/2023

File công bố TT - Danh … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty

10/04/2023

SP Cong bo nhan su (Bản ký) … Xem chi tiết

CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

10/04/2023

SP2- CBTT NQ, BB ĐHĐCĐ (Sige) … Xem chi tiết

Thông báo về việc Bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

27/03/2023

SP- CBTT Bổ sung nội dung ĐHĐCĐ 2023 … Xem chi tiết

Thông báo về việc nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt – Trưởng ban kiểm soát Công ty

21/03/2023

CBTT nhận được Đơn từ nhiệm TB kiểm soát … Xem chi tiết

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/03/2023

Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thuong nien 2023Chi tiết tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên xin mời quý vị cổ đông xem tại thu mục http://supan2.net/tai-lieu/Trân trọng! … Xem chi tiết

Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Phong Danh – Thành viên HĐQT và Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt – Trưởng ban kiểm soát

16/03/2023

[SP2] Nguyen Phong Danh - CBTT[SP2] Nguyen Truong Tien Dat - CBTT … Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2022

03/03/2023

CBTT Báo cáo thường niên năm 2022_SP2 … Xem chi tiết

CBTT về việc Tiếp nhận và Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

24/02/2023

Thông báo thay đổi nhân sự Phó TGĐ Mr Lam … Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

16/01/2023

CBTT CV giải trình chênh lệch lợi nhuận CBTT_BCTC_Quý IV … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty

30/12/2022

CBTT về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty … Xem chi tiết

Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

26/12/2022

QĐ 860 và Thông báo 3481 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội … Xem chi tiết