Tin tức

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2 TỔ CHỨC HUẬN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC, CHCN NĂM 2021

07/11/2021
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2 TỔ CHỨC HUẬN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC, CHCN NĂM 2021

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC và Kế hoạch số 1852/KH-PC07 ngày 01/11/2021 của Công an PCCC tỉnh Lào Cai. Nhằm giúp CBCNV nhà máy Thủy điện Sử Pán 2 nắm được … Xem chi tiết

CBTT Báo Cáo tài chính Quý III năm 2021

21/10/2021

Chi tiết tại đây … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán

07/10/2021

Chi tiết xem tại đây … Xem chi tiết

CBTT về Công tác nhân sự Công ty

30/07/2021

Chi tiết tại đây … Xem chi tiết

CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm

28/06/2021

CBTT ve viec ky hop dong kiem toan … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi nhân sự Công ty

12/05/2021

Chi tiết xem tại đây … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi nhân sự

29/04/2021

CBTT thay đổi nhân sự (đã ký) … Xem chi tiết

CBTT về Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

29/04/2021

Chi tiết tại đây … Xem chi tiết

CBTT về việc bổ sung nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

23/04/2021

Chi tiết tại đây … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo thường niên năm 2021

08/04/2021

SP2.Báo cáo thường niên năm 2020(signed) … Xem chi tiết

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

07/04/2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi nhân sự Công ty

06/04/2021

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 Thông báo về việc thay đổi nhân sự Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty!Xem tại đây … Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính Quý IV/2020

20/01/2021

Báo cáo tài chính năm Q IV 2020_0001 … Xem chi tiết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020

17/11/2020

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ BT năm 2020 … Xem chi tiết

CBTT: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên

14/08/2020

Vui lòng xem file đính kèm: CBTT-Giai-trinh-y-kien-ngoai-tru-kiem-toan-vienXin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15

02/07/2020

Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 gửi tới Quý Cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty thay đổi lần thứ 15 ngày 01/07/2020.Vui lòng xem file đính kèm (tại đây)Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

30/06/2020

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 gửi tới Quý Cổ đông Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.Vui lòng xem file đính kèm (tại đây)Trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

30/06/2020

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 gửi tới Quý Cổ đông Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.Vui lòng xem file đính kèm (tại đây)Trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

25/06/2020

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tổ chức vào ngày 24 tháng 6 năm 2020.Sau đây, Công ty xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm … Xem chi tiết

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

06/06/2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của SP2:1.   Thời gian họp:     Bắt đầu từ 8h30 ngày 24 tháng 6 năm 2020 (thứ … Xem chi tiết

CBTT: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

07/05/2020

Vui lòng xem file đính kèm: (tại đây)Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty

26/02/2020

Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 xin thông báo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo của Công ty. Vui lòng xem file đính kèm:1. Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Kim Văn Sỹ (tại đây)2. Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối … Xem chi tiết

CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Hà Nội

26/02/2020

Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 xin gới tới Quý Cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tại Thành phố Hà Nội.Chi tiết theo file đính kèm: (tại đây)Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

24/02/2020

Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SP2 của CTCP Thủy điện Sử Pán 2 như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2020 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2020 3. Lý do và mục đích: * … Xem chi tiết