Tin tức

Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

21/02/2020

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.Vui lòng xem file đính kèm:(tại đây)Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

Danh sách Cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2019

30/01/2020

Vui lòng xem file đính kèm (tại đây)Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ của kiểm toán viên

15/08/2019

Vui lòng xem file đính kèm: CBTT-Giai-trinh-y-kien-kiem-toan-ngoai-truTrân trọng thông báo! … Xem chi tiết

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

24/07/2019

Vui lòng xem file đính kèm: Bao-cao-ngay-tro-thanh-co-dong-lonXin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2019

09/07/2019

Vui lòng xem file đính kèm tại đâyXin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

27/06/2019

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty tổ chức ngày 26 tháng 6 năm 2019.Sau đây, Công ty xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm … Xem chi tiết

CBTT: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

11/06/2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 với nội dung như sau:1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 26 tháng 06 năm 2019.2. Địa điểm: Trụ sở … Xem chi tiết

CBTT: Giải trình nguyên nhân hạn chế giao dịch cổ phiếu SP2

24/05/2019

Vui lòng xem file đính kèm: CV Giai trinh nguyen nhan han che giao dichXin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Công văn gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

02/05/2019

Vui lòng xem file đính kèm: Cong van gia hanXin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

23/04/2019

Vui lòng xem file đính kèm: Thông báoXin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Giải trình ý kiến trái ngược của Kiểm toán viên

11/04/2019

Vui lòng xem file đính kèm: tại đâyXin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

03/04/2019

Vui lòng xem file đính kèmXin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT: NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

28/03/2019

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty tổ chức ngày 27 tháng 3 năm 2019.Sau đây, Công ty xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019Vui … Xem chi tiết

CBTT: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

13/03/2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 với nội dung như sau:1. Thời gian: 09 giờ 00 phút Thứ Tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019.2. Địa điểm: Văn … Xem chi tiết

CBTT: Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020

18/02/2019

Vui lòng xem file đính kèm:Thong-bao-de-cuXin trân trọng cảm ơn! … Xem chi tiết

CBTT giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận

21/01/2019

CBTT giai trinh Loi nhuan thong tin … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 14

08/01/2019

Vui lòng xem file đính kèm: 04. Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Xin trân trọng thông báo! … Xem chi tiết

CBTT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

07/01/2019

02. CV số 02 ngày 07.01.2019 về công bố thông tin thông báo ngày cuối tham dự ĐHCĐ 2019 … Xem chi tiết

CBTT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

25/12/2018

Công bố thông tin số 282 ngày 25.12.2018 … Xem chi tiết

Công bố thông tin về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám Công ty

10/12/2018

Công bố thông tin ngày 10.12.2018 PTGĐ Nguyễn Xuân Hồng … Xem chi tiết

Công bố thông tin về Công tác cán bộ của Công ty

04/12/2018

Công bố TT ngày 03.12.2018 … Xem chi tiết

Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty

07/11/2018

TB cap so co dong SP2-merged … Xem chi tiết

CBTT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và Phó Tổng giám đốc Công ty

30/08/2018

CBTT Mien nhiem, bo nhiem KTT và Bo nhiem Pho TGD Cong ty … Xem chi tiết

CBTT về việc Thay đổi Trưởng ban kiểm soát và Bổ nhiệm Phó TGĐ Công ty

09/08/2018

CBTT ve cong tac nhan su Cong ty … Xem chi tiết