Tin tức sự kiện

Thông báo về việc nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt – Trưởng ban kiểm soát Công ty

21/03/2023

CBTT nhận được Đơn từ nhiệm TB kiểm soát … Xem chi tiết

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/03/2023

Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thuong nien 2023Chi tiết tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên xin mời quý vị cổ đông xem tại thu mục http://supan2.net/tai-lieu/Trân trọng! … Xem chi tiết

CBTT về việc Đơn từ nhiệm của Ông Đoàn Hải CHiến – CHủ tịch HĐQT Công ty

16/03/2023

CBTT 1603.2 TVHDQT tu nhiem_0001 … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2022 và Công Văn giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau BCTC

14/02/2023

Báo cáo tài chính năm 2022CV số 13 ngày 14.2.2023 vv Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC 2022CV số 16 ngày 14.2.2023 vv Giải trình lợi nhuận … Xem chi tiết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

07/02/2023

CBTT ngay cho DS co dong … Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

16/01/2023

CBTT CV giải trình chênh lệch lợi nhuận CBTT_BCTC_Quý IV … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty

30/12/2022

CBTT về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty … Xem chi tiết

Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

26/12/2022

QĐ 860 và Thông báo 3481 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 18

18/11/2022

SP- Công bố TT-181122 Bản ký … Xem chi tiết

CBTT về Kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2022

17/11/2022

Ngày 17 tháng 11 năm 2022, Ủy ban chứng khoán nhà nước có Văn bản số 7627/UBCK-QLCB về việc Báo cáo Kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó số lượng cổ phiếu Công ty chào bán riêng lẻ thành công là 5.500.000 cổ phiếu.Như vậy, Vốn điều lệ của Công ty sau khi chào bán thành công là: … Xem chi tiết

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

09/11/2022

SP- CBTT Báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ (Bản ký) … Xem chi tiết

CBTT về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

30/08/2022

CBTT về việc HS đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17

02/08/2022

02.08 SP2-CBTT Thay đổi ĐKKD (bản ký) … Xem chi tiết

CBTT về việc Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty

29/07/2022

29.07.SP2-CBTT Công bố thông tin về việc bầu TB kiểm soát … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi nhân sự SP2

27/07/2022

27.07. CBTT thay đổi nhân sự (bản ký) … Xem chi tiết

CBTT về Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

27/07/2022

CBTT NQ &BB ĐHĐCĐ bất thường 26.07 (Bản ký) … Xem chi tiết

BCTC Quý II năm 2022 và CV giải trình chênh lệnh lợi nhuận

18/07/2022

BCTC Quý II năm 2022 (Bản ký)CBTT GIAI TRINH CHENH LECH LAI QUY II năm 2022 (Ban ký) … Xem chi tiết

Thông báo về việc Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

04/07/2022

CBTT ngày tổ chức ĐHĐCĐ(Bản ky) … Xem chi tiết

CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán đọc lập kiểm toán BCTC năm 2022

22/06/2022

Chi tiết xem tại đây … Xem chi tiết

CBTT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

17/05/2022

Thông bao bổ nhiệm Phó TGĐ (ban ky) … Xem chi tiết

CBTT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty

13/05/2022

CBTT mien nhiem TV HĐQT (Bản ký) … Xem chi tiết

CBTT về việc Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty

13/05/2022

CBTT Đơn từ nhiệm (Bản ký) … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 16

13/05/2022

CBTT bất thường thay đổi ĐKKD lần 16 … Xem chi tiết

CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

24/04/2022
CBTT về Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Sáng ngày 23/04/2022, Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình và kế hoạch sản xuất kinh doanh của SP2 trong năm 2022.Tham dự Đại hội có các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, cùng các cổ đông hiện … Xem chi tiết