Tin tức sự kiện

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023

25/07/2023

CBTT Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 … Xem chi tiết

CBTT về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (REE)

12/06/2023

CBTT về việc mua CP của REE … Xem chi tiết

CBTT về Kết quả giao dịch của cổ đông lớn và Báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn của SP2

22/05/2023

CBTT về kết quả Giao dịch CP SP2CBTT về ngày không làn cổ đông lớn  … Xem chi tiết

CBTT về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

28/04/2023

Thông báo thây đổi nhân sự + 28.04 2023 QĐ-HĐQT Bổ nhiệm KKT_0001 … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 20 của Công ty

20/04/2023

SP- CBTT- ĐKKD lan 20 … Xem chi tiết

CBTT về kết quả chào bán cổ phiếu của ông Nguyễn Phong Danh – TV HĐQT

20/04/2023

File công bố TT - Danh … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2023 và Công văn giải trình chênh lệnh lợi nhuận năm 2023

17/04/2023

Báo cáo tài chính Quý I năm 2023Văn bản ngày 17.4.2023 vv giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC quý I năm 2023 … Xem chi tiết

CBTT về việc giao dịch cổ phiếu SP2

17/04/2023

AX- CBTT … Xem chi tiết

Thông báo về giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Phong Danh – Thành viên HĐQT Công ty

13/04/2023

Báo cáo của CĐ Nguyễn Phong Danh … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty

10/04/2023

SP Cong bo nhan su (Bản ký) … Xem chi tiết

CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

10/04/2023

SP2- CBTT NQ, BB ĐHĐCĐ (Sige) … Xem chi tiết

Thông báo về việc nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt – Trưởng ban kiểm soát Công ty

21/03/2023

CBTT nhận được Đơn từ nhiệm TB kiểm soát … Xem chi tiết

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/03/2023

Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thuong nien 2023Chi tiết tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên xin mời quý vị cổ đông xem tại thu mục http://supan2.net/tai-lieu/Trân trọng! … Xem chi tiết

CBTT về việc Đơn từ nhiệm của Ông Đoàn Hải CHiến – CHủ tịch HĐQT Công ty

16/03/2023

CBTT 1603.2 TVHDQT tu nhiem_0001 … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2022 và Công Văn giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau BCTC

14/02/2023

Báo cáo tài chính năm 2022CV số 13 ngày 14.2.2023 vv Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC 2022CV số 16 ngày 14.2.2023 vv Giải trình lợi nhuận … Xem chi tiết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

07/02/2023

CBTT ngay cho DS co dong … Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

16/01/2023

CBTT CV giải trình chênh lệch lợi nhuận CBTT_BCTC_Quý IV … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty

30/12/2022

CBTT về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty … Xem chi tiết

Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

26/12/2022

QĐ 860 và Thông báo 3481 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 18

18/11/2022

SP- Công bố TT-181122 Bản ký … Xem chi tiết

CBTT về Kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2022

17/11/2022

Ngày 17 tháng 11 năm 2022, Ủy ban chứng khoán nhà nước có Văn bản số 7627/UBCK-QLCB về việc Báo cáo Kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó số lượng cổ phiếu Công ty chào bán riêng lẻ thành công là 5.500.000 cổ phiếu.Như vậy, Vốn điều lệ của Công ty sau khi chào bán thành công là: … Xem chi tiết

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

09/11/2022

SP- CBTT Báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ (Bản ký) … Xem chi tiết

CBTT về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

30/08/2022

CBTT về việc HS đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17

02/08/2022

02.08 SP2-CBTT Thay đổi ĐKKD (bản ký) … Xem chi tiết