Tin tức sự kiện

CBTT về việc trở thành cổ đông lớn của Công ty SP2

18/04/2022

Báo cáo trờ thành CĐ lớn … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2022 và Giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận

15/04/2022

Báo cáo tài chính QI năm 2022 (Điều chỉnh) bản kýCBTT CV sô 33 ngày 15.4.2022 vv Giải trình chênh lệch lợi nhuận … Xem chi tiết

CBTT về việc ngày trở thành cổ đông lớn của nhà đầu tư

15/04/2022

Chi tiết xem tại đây … Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2021

04/04/2022

Xem chi tiết tại đây … Xem chi tiết

Thông báo Mời Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/03/2022

Thông báo Mời Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và Giải trình ý kiến của kiểm toán viên

15/03/2022

BCTC_Chi tiết xem tại đâyGiải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán vien _Chi tiết xem tại đây  … Xem chi tiết

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/02/2022

Xem chi tiết tại đây … Xem chi tiết

CBTT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

28/01/2022

28.01 CBTT (Ban ký) … Xem chi tiết

Báo cáo quản trị năm 2021

20/01/2022

Báo cáo quản trị Công ty năm 2021 … Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Quý IV/2021 và Giải trình về chênh lệch lợi nhuận

17/01/2022
Báo cáo tài chính Quý IV/2021 và Giải trình về chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021 (Ban ky)Giải trình về chênh lệch lợi nhuận … Xem chi tiết

CBTT về Công tác cán bộ Công ty Sử Pán 2

27/12/2021

Chi tiết xem tại đây … Xem chi tiết

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2 TỔ CHỨC HUẬN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC, CHCN NĂM 2021

07/11/2021
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2 TỔ CHỨC HUẬN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC, CHCN NĂM 2021

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC và Kế hoạch số 1852/KH-PC07 ngày 01/11/2021 của Công an PCCC tỉnh Lào Cai. Nhằm giúp CBCNV nhà máy Thủy điện Sử Pán 2 nắm được … Xem chi tiết

CBTT Báo Cáo tài chính Quý III năm 2021

21/10/2021

Chi tiết tại đây … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán

07/10/2021

Chi tiết xem tại đây … Xem chi tiết

CBTT về Công tác nhân sự Công ty

30/07/2021

Chi tiết tại đây … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo Tài chính quý II năm 2021

13/07/2021

Chi tiết BCTC Q2-2021 (tại đây)Giai trinh chenh lech loi nhuan (tại đây) … Xem chi tiết

CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm

28/06/2021

CBTT ve viec ky hop dong kiem toan … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi nhân sự Công ty

12/05/2021

Chi tiết xem tại đây … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi nhân sự

29/04/2021

CBTT thay đổi nhân sự (đã ký) … Xem chi tiết

CBTT về Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

29/04/2021

Chi tiết tại đây … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận

20/04/2021

BCTC quý I năm 2021(signed)CBTT_Giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận(signed) … Xem chi tiết

CBTT tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

13/04/2021

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2.Giấy mời họp và Ủy quyền tham dự  (Tai đây) Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Tại đây) Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông (Tại đây) Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo thường niên năm 2021

08/04/2021

SP2.Báo cáo thường niên năm 2020(signed) … Xem chi tiết

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

07/04/2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 … Xem chi tiết