CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Hà Nội

Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 xin gới tới Quý Cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tại Thành phố Hà Nội.

Chi tiết theo file đính kèm: (tại đây)

Xin trân trọng thông báo!