CBTT: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 với nội dung như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút Thứ Tư, ngày 27 tháng 03 năm 2019.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 – Tầng 11, Tòa nhà MICCO Tower Tổng Công ty Hóa chất Mỏ – Vinacomin, Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

– Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020;

– Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.

4. Điều kiện dự họp:

– Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/01/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

– Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ.

5. Các tài liệu họp ĐHĐCĐ: Các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 tại địa chỉ: www.songdahoangliennet. Quý cổ đông có thể xem tại đây

6. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ:

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số (84-24) 22168822 (Ông Lê Kim Hưng) hoặc gửi về địa chỉ email:supan2@supan2.com.vn trước 16h00 ngày 26/03/2019 hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Văn phòng Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Micco Tower Tổng Công ty Hóa chất mỏ – Vinacomin Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo!

Xem chi tiết tại đây