Thông báo về việc thay đổi Giấy ĐKKD lần thứ 10 của Công ty

CTCP thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên công bố thông tin về thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 10 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 27/6/2016

Nội dung thay đổi:
– Thay đổi tên Công ty:
Tên công ty trước thay đổi: CTCP thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên
Tên công ty sau thay đổi: CTCP thủy điện Sử Pán 2
– Thay đổi địa chỉ công ty:
Địa chỉ trước thay đổi: Số 02, đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Địa chỉ sau khi thay đổi: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Giay DKKD lan 10