Quan hệ cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

07/02/2023

CBTT ngay cho DS co dong … Xem chi tiết

Báo cáo quản trị năm 2022

17/01/2023

CBTT_ Bao cao quan tri năm 2022 … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 19

05/01/2023

Chi tiết tại đây … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty

30/12/2022

CBTT về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty … Xem chi tiết

Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

26/12/2022

QĐ 860 và Thông báo 3481 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội … Xem chi tiết

Báo cáo về việc trở thành cổ đông lớn trên 5% của bà Đào Thị Thanh Thùy

21/11/2022

Dao Thanh Thuy_0001 … Xem chi tiết

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 sửa đổi tháng 11 năm 2022

21/11/2022

SP Điều lệ T11-2022 … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 18

18/11/2022

SP- Công bố TT-181122 Bản ký … Xem chi tiết

CBTT về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Việt Nam

17/11/2022

Báo cáo ngày trờ thành Cổ đông lớn … Xem chi tiết

CBTT về Kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2022

17/11/2022

Ngày 17 tháng 11 năm 2022, Ủy ban chứng khoán nhà nước có Văn bản số 7627/UBCK-QLCB về việc Báo cáo Kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó số lượng cổ phiếu Công ty chào bán riêng lẻ thành công là 5.500.000 cổ phiếu.Như vậy, Vốn điều lệ của Công ty sau khi chào bán thành công là: … Xem chi tiết

CBTT về việc Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

11/11/2022

11.11 BC-ĐTAX Thông báo giao dịch cổ phiếu_0001 … Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch của phiếu của Ông Mai Đình NHật – Thành viên HĐQT Công ty

09/11/2022

BC giao dịch của Người có liên quan … Xem chi tiết

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

09/11/2022

SP- CBTT Báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ (Bản ký) … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo tài chính quý III/2022 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

15/10/2022

CBTT Báo cáo tài chính 30.9.2022CBTT Công văn số 106 ngày 14.10.2022 giải trình chênh lệch lợi nhuận … Xem chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

11/10/2022

Bản cung cấp thông tin_Mai Đinh NhậtThông báo giao dịch cổ phiếu_Mai Đình Nhật … Xem chi tiết

CBTT Nghị quyết họp HĐQT Công ty Quý III năm 2022

28/09/2022

2809NQ-SP2-HĐQT Nghị quyết họp HĐQT_0001 … Xem chi tiết

CBTT về việc xử phạt hành chính về thuế

31/08/2022

31.08.2022 CBTT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế … Xem chi tiết

CBTT về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

30/08/2022

CBTT về việc HS đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã được soát xét và Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên và Công văn giải trình về chênh lệch lợi nhuận

10/08/2022

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 (Bản ký)CV số 96 ngày 10.8.2022 vv Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên (Bản ký)CBTT GIAI TRINH CL LOI NHUAN 6T.2022 … Xem chi tiết

Điều lệ SP2 tháng 8 năm 2022

03/08/2022

Điều lệ SP2 Tháng 8 năm 2022 … Xem chi tiết

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ

02/08/2022

NQ so 29 ngay 02_08_2022 của HĐQT Công ty về việc Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ Công ty … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17

02/08/2022

02.08 SP2-CBTT Thay đổi ĐKKD (bản ký) … Xem chi tiết

CBTT về việc Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty

29/07/2022

29.07.SP2-CBTT Công bố thông tin về việc bầu TB kiểm soát … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi nhân sự SP2

27/07/2022

27.07. CBTT thay đổi nhân sự (bản ký) … Xem chi tiết