Quan hệ cổ đông

CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

10/04/2023

SP2- CBTT NQ, BB ĐHĐCĐ (Sige) … Xem chi tiết

Thông báo về việc Bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

27/03/2023

SP- CBTT Bổ sung nội dung ĐHĐCĐ 2023 … Xem chi tiết

Thông báo về việc nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt – Trưởng ban kiểm soát Công ty

21/03/2023

CBTT nhận được Đơn từ nhiệm TB kiểm soát … Xem chi tiết

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của SP2

16/03/2023

CBTT Thông báo mời họp và Tai lieu ĐHĐCĐ 2023 (SP2) … Xem chi tiết

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/03/2023

Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 xin Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thuong nien 2023Chi tiết tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên xin mời quý vị cổ đông xem tại thu mục http://supan2.net/tai-lieu/Trân trọng! … Xem chi tiết

Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Phong Danh – Thành viên HĐQT và Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt – Trưởng ban kiểm soát

16/03/2023

[SP2] Nguyen Phong Danh - CBTT[SP2] Nguyen Truong Tien Dat - CBTT … Xem chi tiết

CBTT về việc Đơn từ nhiệm của Ông Đoàn Hải CHiến – CHủ tịch HĐQT Công ty

16/03/2023

CBTT 1603.2 TVHDQT tu nhiem_0001 … Xem chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2022

03/03/2023

CBTT Báo cáo thường niên năm 2022_SP2 … Xem chi tiết

CBTT về việc Tiếp nhận và Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

24/02/2023

Thông báo thay đổi nhân sự Phó TGĐ Mr Lam … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2022 và Công Văn giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau BCTC

14/02/2023

Báo cáo tài chính năm 2022CV số 13 ngày 14.2.2023 vv Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC 2022CV số 16 ngày 14.2.2023 vv Giải trình lợi nhuận … Xem chi tiết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

07/02/2023

CBTT ngay cho DS co dong … Xem chi tiết

Báo cáo quản trị năm 2022

17/01/2023

CBTT_ Bao cao quan tri năm 2022 … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 19

05/01/2023

Chi tiết tại đây … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty

30/12/2022

CBTT về việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty … Xem chi tiết

Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

26/12/2022

QĐ 860 và Thông báo 3481 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội … Xem chi tiết

Báo cáo về việc trở thành cổ đông lớn trên 5% của bà Đào Thị Thanh Thùy

21/11/2022

Dao Thanh Thuy_0001 … Xem chi tiết

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 sửa đổi tháng 11 năm 2022

21/11/2022

SP Điều lệ T11-2022 … Xem chi tiết

CBTT về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 18

18/11/2022

SP- Công bố TT-181122 Bản ký … Xem chi tiết

CBTT về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Việt Nam

17/11/2022

Báo cáo ngày trờ thành Cổ đông lớn … Xem chi tiết

CBTT về Kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2022

17/11/2022

Ngày 17 tháng 11 năm 2022, Ủy ban chứng khoán nhà nước có Văn bản số 7627/UBCK-QLCB về việc Báo cáo Kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó số lượng cổ phiếu Công ty chào bán riêng lẻ thành công là 5.500.000 cổ phiếu.Như vậy, Vốn điều lệ của Công ty sau khi chào bán thành công là: … Xem chi tiết

CBTT về việc Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

11/11/2022

11.11 BC-ĐTAX Thông báo giao dịch cổ phiếu_0001 … Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch của phiếu của Ông Mai Đình NHật – Thành viên HĐQT Công ty

09/11/2022

BC giao dịch của Người có liên quan … Xem chi tiết

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

09/11/2022

SP- CBTT Báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ (Bản ký) … Xem chi tiết

CBTT Báo cáo tài chính quý III/2022 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

15/10/2022

CBTT Báo cáo tài chính 30.9.2022CBTT Công văn số 106 ngày 14.10.2022 giải trình chênh lệch lợi nhuận … Xem chi tiết